Onderhoudstips

De belangrijkste onderhoudstips voor uw schilderwerk

1. Maak uw schilderwerk regelmatig schoon
Waar water blijft staan, is de kans op beschadiging van het schilderwerk groter. Water blijft
hangen achter vuil, stof en zand. Als u het buitenschilderwerk regelmatig schoonmaakt, rolt
regenwater makkelijker van het schilderwerk af.

2. Controleer het schilderwerk
Controleer uw schilderwerk, bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken, op beschadigingen zoals
blaasjes en scheurtjes. Let daarbij vooral op horizontale onderdelen, zoals vensterbanken, waar
beschadigingen vaak beginnen. Ook (kit)naden zijn belangrijke onderhoudspunten. Zit er ruimte,
dan kan water indringen.
Als u mos of alg aanslag ziet, dan wijst dit vaak op de aanwezigheid van vocht. Het is verstandig
om het mos en de alg te verwijderen en het schilderwerk daarna goed schoon te houden.

3. Werk schilderwerk tijdig bij
Als uw schilderwerk op tijd wordt bijgewerkt, bijvoorbeeld doordat een schilder een plaatselijke
reparatie uitvoert, dan wordt erger voorkomen. Zorg dus dat kleine beschadigingen, bijgewerkt
worden door de plek op te schuren en over te schilderen.

4.  Zorg voor voldoende ventilatie
Ventilatie is van invloed op de levensduur van uw binnenschilderwerk. Ventilatie zorgt voor de
aanvoer van verse lucht en de afvoer van vochtige en vervuilde lucht.
Als u niet ventileert, wordt vochtige lucht niet afgevoerd en ?condenseert? deze lucht op
bijvoorbeeld de ramen en kozijnen. Als materiaal continu door vocht wordt belast, laat de verf
uiteindelijk los. Dag en nacht ventileren, door de ventilatieroosters altijd open te laten.