Monumentaal

Als we het hebben over monumentaal schilderwerk spreken we over regulier (huis)schilderwerk
binnen of buiten uw monument. Het kan gaan om onderhoud of restauratie van uw bestaande
schilderwerk of om nieuw schilderwerk. U onderneemt actie vanuit regulier onderhoud,
technische noodzaak en/of een persoonlijke wens. Of u nu een beschermd rijksmonument, een provinciaal monument of gemeentelijk monument bezit, het credo binnen monumentenzorg is altijd: behoud gaat voor vernieuwen. Dat geldt ook voor het schilderwerk. Het unieke verhaal en de monumentale waarde van uw beschermde pand blijven zo behouden. Bovendien voorkomt u gebreken en extra kosten door pas in te grijpen als onderhoud of restauratie in technisch opzicht noodzakelijk is.