OnderhoudNL garantie

Wat houdt dit in?
Tot OnderhoudNL Garantie worden alleen bedrijven toegelaten die voldoen aan een aantal
kwalificaties. Zo dient men o.a. over bepaalde vakdiploma?s te beschikken. Naast gedeelde
algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel dat deelnemende bedrijven zijn aangesloten
bij een Geschillenregeling. Indien een bedrijf desondanks in gebreke blijft, dan neemt een ander
erkend bedrijf de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden over.

Tot slot wordt de kwaliteit geborgd door periodiek een technische keuring uit te voeren op het werk van de deelnemende bedrijven. Zekerheden voor de opdrachtgever dus.